Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Project

Kerk VlamingenstraatBrugge

De kerk werd door een groep investeerders aangekocht met de bedoeling deze om te vormen tot enerzijds winkels en galerijen of ruimten met een functioneel karakter en anderzijds om op het gelijkvloers appartementen en lofts te bouwen.

Naast de kerk maken ook 2 gebouwen (links en rechts) deel uit van dit project. Alles ligt net buiten het door Unesco beschermde gebied. Vandaar de eis van de Stad Brugge om er voor te zorgen dat de verbouwing of herbestemming geen of een minimale verstoring van het stadsbeeld veroorzaakt.

Opdracht: het architectenkantoor S3a vroeg een 3D opmeting en het genereren van het 3D revit model.

Aanpak

Van deze site zijn er geen plannen beschikbaar. Vandaar dat de kerk en beide gebouwen volledig in 3D werden opgemeten met behulp van 3D laserscan technologie, in combinatie met HD foto's.

De opmeting omvatte:
­ de volledige kerk (binnen en buiten) met inbegrip van de Crypte, het Schip met haar beuken, de pastorij, de torens, de trappen en het dakgebinte;
­ de beide woningen (binnen en buiten) van de kelder tot en met het dakgebinte.
De opmeting is vrij complex vanwege de hoge onderlinge verwevenheid van beide gebouwen en de verbouwingen die in het verleden reeds uitgevoerd werden.Het architectenkantoor wenste een zo nauwkeurig mogelijk opmeting inclusief een 3D Revit Model. Dit resulteerde in een LOD (level of detal) van 200. Voor de ornamenten in de kerk werd een LOD van 250 bepaald. De gemiddelde nauwkeurigheidsgraad is hierdoor minder dan 1 cm.

Tenslotte leverden we, voor presentatiedoeleinden, een 3D print.


Omvang en uitvoeringstermijn

Op 15 en 16 januari 2015 werden de 3D opmeting uitgevoerd. Het architectenkantoor ontving op 22 februari 2015 de definitieve modellen.

De omvang van het project bedroeg 2.010 m2 grondoppervlakte (foot print) en 4.900 m2 vloeroppervlakten.

In totaal werden 1.520 uren besteed aan de opmeting en tekenwerk 3D Revit.