Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Orthofoto's voor architecten

Uw specialist inorthofoto's

Orthofoto’s: een foto met de juiste verhoudingen

Hebt u voor restauratiewerkzaamheden binnen of buiten nood aan één of meerdere detailfoto’s met 100% correcte verhoudingen? Schakel 3E Solutions in voor het maken van orthofoto’s. Wij creëren orthofoto’s door het combineren van 3D-laserscanning met kleurenfoto’s in hoge resolutie.

Een gewone foto – zelfs in hoge resolutie - heeft altijd een bepaalde kromming. Door deze deformatie mag u nooit opmetingen uitvoeren aan de hand van een foto. Foto’s wijken gegarandeerd af van de realiteit. Orthofoto’s daarentegen hebben wel de correcte ‘1-op-1 relatie’ met de reële situatie.

Wanneer orthofoto’s laten maken?

Orthofoto’s zijn aangewezen bij restauratiewerken. We denken daarbij aan restauraties van het interieur en exterieur van kerken, het herstellen van muurschilderijen of het hercreëren van sierplafonds, het hermaken van oude gevels,…

Met orthofoto’s documenteert u exact de bestaande ‘oude’ situatie of de nieuwe gerestaureerde toestand. De orthofoto brengt het oppervlak volgens de juiste verhoudingen in beeld.

Een orthofoto kan bovendien gebruikt worden voor het aanmaken van digitale 2D-bestandsformaten voor verdere verwerking tot een nieuw ontwerp of uitvoeringsplannen. Ook voor deze stap kunt u bij 3E Solutions terecht.

Hoe creëren wij orthofoto’s?

Om een orthofoto te creëren, moet de ‘gewone’ foto in hoge resolutie herschaald en herbogen worden totdat deze de realiteit in de juiste verhoudingen weergeeft.

Hiervoor is er nood aan correcte referentiepunten. Met onze opmetingstechniek van 3D laserscanning genereren wij een waarheidsgetrouwe ‘puntenwolk’. Deze puntenwolk bevat elk vormverschil en alle reliëf volgens de correcte verhoudingen.

Door vervolgens deze puntenwolk softwarematig samen te brengen met de foto, herschalen en herwerken we de foto tot een correcte orthofoto. De foto wordt perfect gepositioneerd in de ruimte, waarbij het volledige perspectief klopt. Dit samenbrengen vraagt naast gespecialiseerde software heel wat vakmanschap en expertise.

3E Solutions neemt zowel de foto’s in hoge resolutie, doet de 3D laserscanning, creëert de orthofoto’s en verwerkt deze tot een digitaal bewerkbaar plan op 2D.

Een prijs weten voor orthofoto’s? Contacteer ons gerust. Op basis van uw wensen werken wij een voorstel uit.

Bekijk enkele voorbeelden

Bekijk ons volledige aanbod voor architecten