Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Facility Management

Wat kunnen we betekenen voorfacility managers?

3ESolutions biedt architecten een brede waaier aan mogelijkheden en dienstverleningen binnen ons vakgebied van opmetingen en tekenwerk. In vele gevallen staat onze specialiteit van 3D laserscanning centraal of vormt dit het vertrekpunt voor verdere bewerkingen.

3D laserscannen

Met 3D laserscanning brengen we de bestaande toestand van een gebouw – zowel binnen als buiten – volledig in kaart. 3D laserscanning biedt aan facility managers vooral een meerwaarde wanneer er geen of weinig betrouwbare plannen bestaan van een gebouw en zij voor een efficiënt beheer toch nood hebben aan overzichtelijke gegevens.

Deze gegevens kunnen uiterst vlot ingelezen worden in een FMIS systeem of bijvoorbeeld geleverd worden in een excel of een ander formaat.Meer info

Evacuatieplannen

Aan de hand van een zelfontwikkelde slimme ‘app’, maken we snel en efficiënt een volledig evacuatieplan op. We vertrekken van een plan van de bestaande toestand. Na het maken van de nodige aanpassingen, ontvangt u enkele dagen later het geactualiseerde evacuatieplan. Ook wanneer u zelf een evacuatieplan wilt aanmaken, leveren we u de nodige data.Meer info

Drone scanning

De drone zelf is geen meetinstrument. Drones kunnen worden ingezet om meetapparatuur naar de juiste positie te brengen. Aan de drone wordt een camera of soms een laserscanner bevestigd. Meer info

tekenopdrachten

Beschikt u als facility manager nog over papieren plannen van een gebouw, maar wilt u deze digitaal om te verwerken of te gebruiken? Schakel 3ESolutions in voor een volledige digitalisering. Wij tekenen alles correct over, met of zonder aanpassingen.Meer info

Content management & FMIS

Wij leveren alle gewenste data aan om uw FMIS (Facility Management Information Software) te voeden met de juiste informatie. We vertrekken daarvoor van bestaande digitale plannen, digitaliseren eerst uw papieren plannen of creëren bewerkbare plannen via 3D laserscanning. Vervolgens voegen we aan dit model objecten en content toe. Deze data kan u importeren in uw FMIS. Afhankelijk van het gewenste detailniveau voeden wij de tekeningen met de nodige informatie. De in te voeren informatie varieert van basisgegevens tot zeer gedetailleerde info. Meer info

Landmeetkundige diensten

In samenwerking met een partner-landmeter hebben wij de mogelijkheid om laserscanning te combineren met landmeetkundige diensten.Meer info