Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Architectuur

Doelgerichte samenwerking metarchitecten

3ES biedt de architect een brede waaier van diensten aan. Ons vakgebied: opmetingen en tekenwerk. Onze specialiteit is het opmeten in 3D door middel van laserscanning. Dit vormt het vertrekpunt voor verdere verwerking.

3D laserscannen

We brengen bestaande gebouwen en situaties volledig in kaart. We scannen alles tot in de kleinste details in 3D op. De puntenwolk die we hiermee genereren, kan via bewerking worden omgezet in elk gewenst 2D- of 3D-bestandsformaat. Hiermee kan u als architect meteen aan de slag.

Deze opmetingstechniek biedt heel wat mogelijkheden bij verbouwings- en renovatieprojecten waarbij er geen of weinig accurate plannen bestaan van de bestaande situatie. Meer info

3D visualisatie

Met het oog op een vlotte verkoop van uw project vertalen wij uw ontwerpplannen naar een aantrekkelijke en realistische visualisatie in 3D. Meer info

Blowerdoor

Om het e-peil van een woning te laten dalen zonder veel kosten is een luchtdichtheidstest een mogelijkheid. Om de luchtdichtheid van een gebouw te meten, kunt u ons inschakelen voor het uitvoeren van een gecertificeerde blowerdoortest. Met deze test sporen we gericht ongecontroleerde luchtlekken op en meten we de hoeveelheid lucht die uit een gebouw ontsnapt. Hoe minder ongecontroleerde lucht verlies er is hoe meer e-peil punten u kunt dalen.Meer info

vectoriseren& tekenopdrachten

U hebt nog oude ontwerpplannen op papier en wilt hierover beschikken in een bewerkbaar digitaal bestandsformaat? Wij tekenen alles nauwgezet over in het gewenste bestandsformaat.Meer info

orthofoto's

Orthofoto’s vormen een uitstekende techniek om een oppervlak visueel correct in beeld te krijgen. Orthofoto’s ontstaan door het combineren van een laserscan met een digitale foto. Naast het vormverschil en reliëf dat zichtbaar is in de puntenwolk van de scan, brengt een orthofoto ook de zaken in beeld die voor een scan ‘onzichtbaar’ blijven. Denk daarbij aan een muurschildering, ondiepe voegen of haksporen.

Bij een orthofoto wordt de foto softwarematig als het ware op de scan geplakt. Hierdoor wordt het fotomateriaal perfect gepositioneerd in de ruimte en klopt het perspectief volledig. Deze foto is volledig orthogonaal op schaal en kan gebruikt worden als basis voor een 2D geveltekening.Meer info